«

»

kwi 29

Open Air Rock Festival – zgłoszenia zespołów

W sobotę 8 września 2012 odbędzie się kolejna edycja Ooen Air Rock Festival -  rockowego przeglądu odbywającego się co roku w Wejherowskim Amfiteatrze przy ul. Wybickiego. Ruszyły już zgłoszenia zespołów!!! Do udziału w OARF zaproszone są wszystkie zespoły wykonujące muzykę rockową, z różnorodnymi odmianami, opartą na autorskim repertuarze własnym. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest zakwalifikowanie wykonawcy przez Organizatora na podstawie nadesłanych materiałów na CD oraz karty zgłoszeń. Materiały należy przesłać na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2012r.  O zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu Organizator powiadomi wybrane zespoły w terminie do dnia 5 sierpnia 2012 roku. Każdy wykonawca prezentuje program własnego autorstwa trwający z montażem maksymalnie 34 minuty. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników, nie zapewnia zakwaterowania dla zespołów uczestniczących w Festiwalu. Organizator gwarantuje honorarium za występ zakwalifikowanym zespołom w wysokości 300zł na zespół.

Organizatorem i producentem Festiwalu jest Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, wck@wck.org.pl

 

Regulamin Open Air Rock Festival 2012 „Stop przemocy i terrorowi”

KARTA ZGŁOSZENIOWA